Ca dao – tục ngữ về đối nhân, xử thế

Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,

Con một nhà đứa trắng đứa đen,

Hễ mà ăn vóc học quen,

Dẫu ai chê vụng, tập rèn cũng phải hay

*

Bao giờ cá Lý hóa Long

Ðền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa

*

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

*

Cách sông mới phải luỵ thuyền

Còn như đường liền ai phải luỵ ai

*

Cây xanh thời lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con

*

Mừng cây rồi lại mừng cành

Cây đức lắm chồi, người đức lắm con

Ba vuông sánh với bảy tròn

Ðời cha vinh hiển đời con sang giàu

*

Có làm thì mới có ăn

Khi không ai dễ đem phần tới cho

*

Chim khôn chưa bắt đã bay

Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời

*

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

*

Chim khôn lót ổ, lựa chỗ nhiều cành

Gái khôn lựa chỗ trai lành gởi thân

*

Chim khôn tránh lưới, tránh dò

Người khôn tránh chốn hồ đồ, xa hoa

*

Chồng giận thì vợ bớt lời

Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê

*

Chồng giận thì vợ làm lành

Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì

Thưa anh, anh giận em chi

Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho

*

Cờ bạc là bác thằng bần

Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm

*

Con cá không ăn câu

Nghĩ rằng con cá dại

Xách câu về nhà

Nghĩ lại con cá khôn

*

Con quốc khắc khoải mùa hè

Làm thân con gái phải nghe lời chồng

Sách cho chữ rằng: phu xướng phụ tòng

Làm thân con gái lấy chồng xuất gia

Lấy em về thờ mẹ kính cha

Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

*

Công danh theo đuổi mà chi

Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông

Sớm khuya có vợ có chồng

Cày sâu, bừa kỹ mà mong được mùa

*

Cu kêu ba tiếng cu kêu

Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè

*

Cu kêu từng cặp trên cây

Tào khương nghĩa nặng, sao đành bỏ nhau

*

Cũ người thì lại mới ta

Người chê rách rưới, ta cho là gấm nhung

Cứ trong nghĩa lý luân thường

Làm người phải giữ kỹ cương mới mầu

*

Ðừng cậy khoẻ, chớ khoe giầu

Trời kia còn ở trên đầu, còn kinh

*

Phấn son tô điểm sơn hà

Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

*

Phượng hoàng ở chốn cheo leo

Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà

Bao giờ gió thuận mưa hòa

Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng

*

Tiền trao cháo múc

Không tiền cháo trút trở ra

*

Tin nhau buôn bán cùng nhau

Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời

Thay vì lừa đảo kiếm lời

Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang

Theo chi những thói gian tham

Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau

*

Của phi nghĩa có giàu đâu

Ở cho ngay thật giàu sau mới bền

*

Trời sinh ra đã làm người

Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi

Khi ăn thì phải lựa nồi

Khi nói, thì phải lựa lời chớ sai

*

Cả vui chớ có vội cười

Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì

*

Ba trăng là mấy mươi hôm,

Mai Nam nắng trước, chiều Nồm quạnh sau

Chàng ơi đừng phụ khó tham giàu

Khi lành tôn trượng, khi đau phụ phàng.

*

Bần cư náo thị vô nhân vấn

Phú tại lâm sơn hữu viễn thân

Cái vòng danh lợi cong cong

Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào

*

Có cây mới có dây leo

Có cột có kèo, mới có đòn tay

Có chuôm, cá mới ở đià

Có em, anh mới sớm khuya chốn này

Có của thì có mẹ nàng

Có bạc có vàng thì có kẻ ưa

*

Chiếc tàu lặn chạy mau đường gió

Cái xe hơi chạy lẹ như dông

Việc ở đời vợ vợ chồng chồng

Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau

*

Chị là con gái nhà giầu

Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen

Em là con gái nhà hèn

Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè

*

Ðói lòng ăn nắm lá sung

Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng

*

Ðói lòng ăn trái khổ qua

Nuốt vô thì đắng nhả ra chúng bạn cười

*

Giàu đổi bạn sang đổi vợ

*

Mười năm cắp sách theo thầy

Năm thứ mười một vác cày theo trâu

*

Mực văng vô giấy khó chùi

Vào vòng chồng vợ, đui cùi cũng phải theo

*

Ngày xưa anh bủng anh beo

Tay bưng chén thuốc tay đèo múi chanh

Bây giờ anh khỏi anh lành

Anh theo duyên mới anh đành phụ em

*

Ở sao cho vừa lòng người

Ở rộng người cười, ở hẹp người chê

Cao chê ngỏng, thấp chê lùn

Béo chê béo trục béo tròn

Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra

*

Tay mang túi bạc kè kè

Nói bậy nói bạ người nghe rầm rầm

*

Trồng trầu trồng lộn dây tiêu

Con theo hát bội mẹ liều con hư.

Cadaovietnam

Advertisements