Ca dao tục ngữ về mẹ

 

Mẹ ơi đừng đánh con đau

Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ

*

Mẹ ơi đừng có âu sầu

Quay tơ đánh ống làm giầu mấy hơi!

*

Mẹ ơi chớ đánh con đau

Để con hát bộ làm đào mẹ coi

Mẹ ơi chớ đánh con hoài

Để con bắt ốc hái xoài mẹ xơi (ăn).

*

Mẹ ơi con chẳng lấy dân

Dù xa dù gần lấy khách mà thôi

Lấy khách được mặc áo đôi,

Được đi giày đỏ, được ngồi ghế cao,

Thà rằng ăn cá cho cam,

Lấy khách, con phải để cái đuôi sam trên đầu!

*

Mẹ anh lội bụi lội bờ

Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày

Mẹ anh bụng đói thân gầy

Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao

Mẹ anh như tép lao xao

Sao anh lấp lánh như sao trên trời

Mẹ anh quần quật một đời

Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa

*

Mẹ ơi con muốn lấy chồng

Con ơi, mẹ cũng một lòng như con!

*

Mẹ anh nghiệt lắm anh ơi

Biết rằng có được ở đời với nhau

Hay là vào trước ra sau

Cho cực lòng thiếp cho đau lòng chàng.

*

Mẹ anh như mẹ người ta

Thì anh có cửa, có nhà từ lâu

Mẹ chồng đối với nàng dâu

Như mèo với chuột thương nhau bao giờ.

*

Mẹ đần lại đẻ con đần

Gạo chiêm dù giã mấy lần cũng chiêm

Canh tàn gà gáy hết đêm

Làm sao tỏ hết nỗi niềm cho nhau

*

Mẹ đánh một trăm không bằng cha hăm một tiếng

*

Mẹ ơi năm nay con mười tám tuổi rồi

Chồng con chưa có, mẹ thời tính sao?

Con chim khách nó mách có hai bà mối

Mẹ ngồi thách cưới

Tiền chẵn năm quan

Cau chẵn năm ngàn

Lợn béo năm con áo quần năm đôi

Mẹ ơi, năm nay con hai mươi ba tuổi rồi

Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?

Com chim khách nó mách có hai bà mối

Mẹ ngồi thách cưới:

Tiền chẵn ba quan

Cau chẵn ba ngàn

Lợn béo ba con, áo quần ba đôi

– Mẹ ơi, năm nay con ba mươi hai tuổi rồi

Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?

Con chim khách nó mách có hai bà mối

Mẹ ngồi thách cưới

Tiền chẵn một quan

Cau chẵn một ngàn

Chó béo một con áo quần một đôi

– Mẹ ơi, năm nay con bốn mươi ba tuổi rồi

Chồng con vẫn hoàn chưa có … mẹ thời … Mẹ thời … cho không.

*

Mẹ ơi sinh trai mà chi (con trai làm chi)

Đầu gà má lợn đem đi cho người

Mẹ sinh con gái như tôi,

Đầu gà má lợn mẹ ngồi mẹ ăn!

*

Mẹ ơi vãi chài xa xa

Kẻo con cá lóc nhảy qua bên bàu

*

Mẹ (Má) khen con mẹ (má) chính chuyên

Chính chuyên với mẹ (má), nó hiền với trai

*

Mẹ (Má) ơi con mẹ (má) hư rồi

Đừng cho trang điểm, phấn dồi uổng công.

*

Mẹ anh mua trầu mua phải lá đa

Mẹ anh mua gà mua phải cuốc con

Đắng cay như ngậm quả bồ hòn,

Chát chua như ngậm quả sung non, nhậm mồm!

Advertisements