Ca dao về người phụ nữ xưa

Thân em như hạt mưa sa

hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa

***

Thân em như chẽn lúa đòng đòng

phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai

***

Thân em như củ ấu gai

bên trong thì trắng bên ngoài thì đen

***

Thân em như tấm lụa đào

dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai

Advertisements