Thu nguyệt ngẫu thành

Nguyên tác: Nguyễn Trãi

秋月偶成
阮廌

幽齋睡起獨沈吟
案上香消凈客心
靜裏乾坤驚萬變
閒中日月値千金
儒風冷淡時情薄
聖域優游道味深
讀罷羣書無箇事
老梅窗畔理琴瑤

– Phiên âm –

Thu nguyệt ngẫu thành
Nguyễn Trãi

U trai thuỵ khởi độc trầm ngâm,
Án thượng hương tiêu tịnh khách tâm.
Tĩnh lý càn khôn kinh vạn biến,
Nhàn trung nhật nguyệt trị thiên kim.
Nho phong lãnh đạm thời tình bạc,
Thánh vực ưu du đạo vị thâm .
Độc bãi quần thư vô cá sự,
Lão mai song bạn lý dao cầm.

– Dịch nghĩa –

Đêm trăng thu ngẫu nhiên làm

Phòng vắng ngủ dậy,một mình trầm ngâm,
Hương trên án cháy hết lắng sạch lòng khách.
Trong cõi tĩnh lặng kinh sợ nỗi biến hoá muôn ngàn của trời đất,
Ở cảnh nhàn tháng ngày đáng giá ngàn vàng.
Thói nhà nho lạnh nhạt,tình đời bạc bẽo,
Cõi thánh thong dong mùi đạo thâm sâu.
Đọc xong các sách không bận việc gì,
Bên cội mai già cạnh song cửa gảy dao cầm.

– Bản dịch của Đào Phương Bình –

Trầm ngâm thức dậy tựa thư phòng,
Án toả hương bay khách sạch lòng.
Yên tĩnh đất trời ghê vạn biến,
An nhàn ngày tháng đáng nghìn chung.
Thói nho lạnh nhạt tình đời bạc,
Cõi thánh thung thăng đạo vị nồng.
Đọc hết sách rồi không chút việc,
Cạnh song mai lựa phím đàn rung.

– Bản dịch của Hạt Cát –

Một mình phòng vắng dậy trầm ngâm,
Thoang thảng hương bay lắng ý phàm.
Trời đất lặng yên ghê biến hóa,
Tháng ngày nhàn nhã đáng ngàn vàng.
Thói nho nhạt nhẽo tình đời bạc ,
Cõi thánh thong dong ,vị đạo thâm.
Sách vở đọc phăng không vướng bận,
Cội mai song cửa dạo cung đàn.

Advertisements