Ánh nắng, ánh trăng

.

Nhạc sĩ:

Biểu diễn:

Thể loại:vọng cổ

.

.

Advertisements