Trăng thu dạ khúc

.

Nhạc sĩ:

Biểu diễn:

Thể loại: Vọng cổ

.

.

Advertisements