Ai tư kê

.

Nhạc sĩ:

Biểu diễn:

Thể loại: Vọng cổ


.

.

Advertisements